Forretningsbetingelser og disclaimer

Forretningsbetingelser

Gyldighed

Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra kvindeligeiværksættere.dk.

Alle ydelser, kurser, produkter, workshops, 1:1 mentoring/coaching og iværksætter forløb udgår fra kvindeligeivaerksaettere.dk, CVR nr. 37603104, c/o Majbrit Andersen Kirkegaard, Skolegade 3, 8850 Bjerringbro.  Mail: majbrit@kvindeligeivaerksaettere.dk.

Fortrolighed

Vi behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme os i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring/coaching fortroligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Vi deler ikke dine oplysninger, informationer og dit materiale med uvedkommende tredjemand.

Dog kan vi videregive dine oplysninger, informationer og materiale til tredjeparter, som udfører opgaver for os. Sådanne tredjeparter får kun adgang til dine informationer, oplysninger og dit materiale i det omfang, dette er nødvendigt for, at de kan varetage den opgave, som de skal udføre for os, og de må ikke videregive dine oplysninger, information og materiale til andre.

Priser

Alle priser er i danske kroner (DKK) excl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende iværksætterforløb, kurser, foredrag, workshops, 1:1 mentoring/coaching/iværksætterforløb samt andre ydelser:

Iværksætterforløb, kurser, foredrag, workshops og 1:1 mentoring/coaching/iværksætterforløb betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding er bindende. Mulighed for ratebetaling kan forekomme og vil fremgå af betalingsmulighederne. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Iværksætterforløb, kurser, foredrag, workshops og 1:1 mentoring/coaching/iværksætterforløb afvikles på de angivne tidspunkter. Hvis der skulle blive tale om ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Hvis et kursus, iværksætterforløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af os, får køber det indbetalte beløb retur.

Aflyses en dag på iværksætterforløb eller kurser på foranledning af os, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Tidspunkter for coaching/mentoring sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internetforbindelse. 

Rettigheder

Vi har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, foredrag, iværksætterforløb og 1:1 mentoring/coaching/iværksætterforløb.

Ved køb af vores ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Majbrit Andersen Kirkegaard måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, foredrag, coaching, 1:1 mentoring og iværksætterforløb, er begrænset til direkte skade og tab. Dog kan beløbet aldrig overstige mere end 50% det indbetalte kursusgebyr excl. moms. Majbrit Andersen Kirkegaard skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Majbrit Andersen Kirkegaard har handlet simpelt uagtsomt.

Ændring af forretningsbetingelser

Majbrit Andersen Kirkegaard har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.

Disclaimer

Succes er ikke noget der kommer dumpende ned fra himlen. Du skal arbejde for det. Både gennem konkrete handlinger, men også – og ikke mindst – skal du arbejde med dig selv. Du er nødt til at gå igennem en masse frygt. Der er ingen garantier – kun at hvis du ikke gør noget anderledes eller fortsætter med at gøre det der ikke virker for dig, så får du heller aldrig de resultater du drømmer om. Hvis du leder efter quick fixes, så kan jeg desværre ikke hjælpe dig.

© 2020 Majbrit Andersen Kirkegaard. Alle rettigheder forbeholdes. Skolegade 3, 8850 Bjerringbro cvr. 37603104

Få tilsendt mine gratis iværksætterkurser!

9 TEGN PÅ AT DU HAR DET DER SKAL TIL FOR AT BLIVE (ELLER VÆRE) IVÆRKSÆTTER

TRICKET TIL AT FINDE IDEEN TIL DIN (NÆSTE) VIRKSOMHED

+80 FORRETNINGSIDEER DU KAN STARTE VED SIDEN AF DIT JOB (ELLER SOM EKSTRA INDTJENING TIL DIN VIRKSOMHED)